گروههای آموزشی - مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education

گروه های آموزشی

عنوان رشته تحصیلیعنوان گرایش تحصیلیمقطع تحصیلیمدیر گروهپست الکترونیکصفحه گروه
مهندسی کامپیوتر نرم افزار کارشناسی مشاهده
مهندسی عمران - کارشناسی دکتر مسعود پاکنهاد مشاهده
مهندسی مکانیک - کارشناسی دکتر مجید سبک روح مشاهده
مهندسی صنایع - کارشناسی مشاهده
علوم کامپیوتر - کارشناسی دکتر محمد جواد نجفی آرانی مشاهده