انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 1400 - 1399 - مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 08 بهمن 1399

انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 1400 - 1399

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند، زمان ثبت نام و انتخاب واحد اینترنتی دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 1400 - 1399 از ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 11 /11 /99 لغایت 23:59 روز چهارشنبه مورخ 15 /99/11 صرفا از طریق سامانه آموزشی گلستان مطابق جدول زمانبندی ذیل خواهد بود.

ورودیهای 96 و ماقبل آن از ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 11 /11 /99
ورودیهای 97 و ماقبل آن از ساعت 9 صبح روز یک شنبه مورخ 12 /11 /99
ورودیهای 98 و ماقبل آن از ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 13/ 11/ 99

ورودیهای 99 و ماقبل آن از ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 14/ 11/ 99

کلیه ورودی ها روز چهارشنبه مورخ 15 /11 /99

- کلیه دانشجویان محترم حتما در زمان تعیین شده نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند، عدم شرکت در انتخاب واحد به منزله انصراف دانشجو از تحصیل خواهد بود.

- دانشجویانی که به دلایل مشروطی یا سنوات منع ادامه تحصیل دارند امکان انتخاب واحد نخواهند نداشت و بایستی برای دریافت مجوز هرچه سریعتر با آموزش تماس بگیرند.
- دانشجویان دارای بدهی قبل از انتخاب واحد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمایند، در صورت عدم پرداخت امکان انتخاب واحد وجود نخواهد داشت.
- دانشجویان در انتخاب واحدهای درسی خود دقت لازم را مبذول دارند. مسولیت هرگونه مشکلی در انتخاب واحد بعهده شخص دانشجو می باشد. ضمنا توجه شود که در حذف و اضافه صرفا امکان افزودن 2 درس و حذف کردن 2 درس از لیست دروس انتخابی در انتخاب واحد وجود دارد.

- در نیمسال 992 بنا بر ابلاغ معاونت محترم آموزشی وزارت علوم، مشروطی دانشجو در نیمسال 991 منجر به محدودیت در اخذ حداقل واحد در نیمسال 992 نخواهد شد.

شروع کلاسها : شنبه 18 /11 /99

ضمنا کلیه کلاسهای تئوری مرکز بطور مجازی و آنلاین برگزار خواهد شد و حضور کلیه دانشجویان در کلاسهای آنلاین در ساعت تعیین شده الزامی است و در صورت غیبت برابر مقررات عمل خواهد شد.