اطلاعیه شماره حسابهای دانشگاه - مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 13 اسفند 1399

اطلاعیه شماره حسابهای دانشگاه

به اطلاع دانشجويان محترم میرساند جهت واريز هرگونه مبلغي به حساب دانشگاه از شماره حساب زير استفاده نماييد. جهت واريز مبلغ شهريه از شناسه 30 رقمي پرداخت شهريه و براي واريز ساير هزينه ها از شناسه 30 رقمي پرداخت دانشجويي استفاده نماييد.


شماره شبا ir410100004001092903021317
به نام تمركز وجوه درآمد اختصاصي مركز آموزش عالي محلات
شناسه پرداخت شهريه: 320092951120005000015252140103
شناسه پرداخت دانشجويي: 354092951120005000015254140168