اطلاعیه دانشجویان جدید الورود - مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 02 آذر 1399

اطلاعیه دانشجویان جدید الورود

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی:

به اطلاع دانشجویان گرامی جدید الورود (ورودی 1399) میرساند به منظور آشنایی با آیین نامه های آموزشی و رشته قبولی خود جلسه مجازی با حضور مدیر گروه مربوطه در ساعت های اعلامی ذیل برگزار میگردد. دانشجویان گرامی هر رشته در ساعت مقرربا ثبت نام در کلاس مربوطه در سامانه مجازی، در جلسه مذکور حضور نمایند.

نام کلاس

ساعت

تاریخ

رشته تحصیلی

ردیف

نرم افزار 99

19-18

05/09/99

مهندسی نرم افزار

1

مکانیک 99

17-15:30

03/09/99

مهندسی مکانیک

2

صنایع 99

11:30-10

04/09/99

مهندسی صنایع

3

عمران 99

19:30-18

04/09/99

مهندسی عمران

4

علوم کامپیوتر99

15-13:30

05/09/99

علوم کامپیوتر

5