اطلاعیه ها - مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education

اطلاعیه ها

 • اطلاعیه کلاسهای مجازی نیمسال 991 تاریخ انتشار: 12 شهریور 1399
 • انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 1400 - 1399 تاریخ انتشار: 05 شهریور 1399
 • پیش انتخاب واحد نیمسال اول 1400-99 تاریخ انتشار: 11 مرداد 1399
 • اطلاعیه برگزاری آزمونهای غیرحضوری پایان ترم 982 تاریخ انتشار: 14 تیر 1399
 • اطلاعیه مهم در مورد بازگشایی دانشگاه و ادامه نیمسال جاری تاریخ انتشار: 06 خرداد 1399
 • اطلاعیه حذف نیمسال و حذف دروس در نیمسال جاری تاریخ انتشار: 17 اردیبهشت 1399
 • نکاتی در مورد نیمسال 982 تاریخ انتشار: 25 فروردین 1399
 • حذف و اضافه (ترمیم) نیمسال تحصیلی 982 تاریخ انتشار: 26 بهمن 1398
 • انتخاب واحد نیمسال دوم 99 - 98 تاریخ انتشار: 07 بهمن 1398
 • کارت ورود به جلسه امتحانات پایانترم 981 تاریخ انتشار: 14 دی 1398
 • اطلاعیه پیش انتخاب واحد با تاخیر تاریخ انتشار: 07 دی 1398
 • پیش انتخاب واحد نیمسال 982 تاریخ انتشار: 20 آذر 1398
 • اطلاعیه حذف اضطراری تکدرس نیمسال 981 تاریخ انتشار: 16 آذر 1398
 • اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان ورودی جدید بدون آزمون تاریخ انتشار: 09 مهر 1398
 • قابل توجه پذیرفته شدگان ورودی بدون آزمون در خصوص پرداخت هزینه ثبت نام تاریخ انتشار: 09 مهر 1398
 • حذف و اضافه (ترمیم) نیمسال تحصیلی 981 تاریخ انتشار: 27 شهریور 1398
 • اطلاعیه شماره 2 و تکمیلی ثبت نام پذیرفته شدگان ورودی جدید تاریخ انتشار: 25 شهریور 1398
 • اطلاعیه شماره 1 ثبت نام دانشجویان ورودی جدید تاریخ انتشار: 23 شهریور 1398
 • انتخاب واحد با تاخیر تاریخ انتشار: 23 شهریور 1398
 • اطلاعیه ثبت نام خوابگاه در نیمسال 981 تاریخ انتشار: 16 شهریور 1398